Klachtenprocedure1. U heeft een klacht over een produkt van of over Shoppartners BV?

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (www.thuiswinkel.org). De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
2. Klacht over de dienstverlening van Shoppartners BV

Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening, levertijden, bezorging of informatie van de webwinkel kunt u schriftelijk een klacht indienen per email: info@shoppartners.nl. Wij zullen zo mogelijk binnen 1 werkdag, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen uw klacht oplossen.

Pagina als PDF-bestand openen

Copyright 1999 - 2014 Shoppartners BV. All rights reserved, Foto's zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen soms iets afwijken van de werkelijkheid.